KARIQA YOGA

Find Your Balance

Hatha Yoga

Hatha yoga er en form for yoga som involverer bevegelse, pust og meditasjon. Vi starter timen med å «lande» på matta ved lett meditasjon og pranayama/ pusteteknikker. Vi fortsetter med å varme opp kroppen og går ofte videre i solhilsen C etterfulgt av varierende asanas/stillinger. Fokus er å lytte til kroppen og puste inn og ut gjennom nesa. Timen avsluttes med en avspenningssekvens og meditasjon.

Vinyasa Yoga

I vinyasa starter vi med å finne ro og pust på matta før vi fortsetter med mer fysiske asanas i en flyt på 1-10 pust per stilling. Vinyasa kommer fra ashtanga vinyasa og er en mer aktiv og fysisk krevende form for yoga. Vinyasa bygger styrke, balanse og jobber med å koble pusten med bevegelse. Vinyasa kalles også «flow» eller «flyt» da vi beveger oss fra en asana til neste i en sekvens. Timen har ofte et tema, som «hofteåpner» eller «å finne fokus».

Meditasjon & mindfulness

Mindfulness er en gammel meditasjonstradisjon med røtter i buddhistisk tenkning og praksis. Oversatt til norsk betyr det oppmerksomt nærvær. Mindfulness og meditasjon er et forsøk på å slutte å flykte inn i tanker, sterke inntrykk, nytelser, prestasjoner og gjøremål. Observere uten å dømme, i stedet for å gi næring til tanker og følelser. Alle har egenskapene til å meditere, men styrkes ved å øves. Mindfulness kan man praktisere hele dagen; være oppmerksom på tanker og bevegelser, og hvordan du egentlig har det. Meditasjon praktiseres ofte i ro og stillhet, men kan også gjøres ved gjentakende øvelser som solhilsen eller gående meditasjon på en uforstyrret sti.


Fordelene ved mindfulness og meditasjon er mange, men hovedmålet er å lære seg å være i nuet og å ikke dømme egne tanker og følelser, men observere og være bevisst.

I timen går vi gjennom 2-3 teknikker om gangen, og har fokus på å finne ro og trygghet.